baner baner baner
ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวงดนตรีบัวชมพู

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

icons

8 ส.ค. 57 วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โดยเชิญ แม่ดีเด่นและตัวแทนแม่ ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และซาบซึ้งเป็นที่น่าประทับใจ

icons

8 ก.ค. 57- แห่เทียนเข้าพรรษา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เดินขบวนแห่เทียนบริเวณรอบตลาดองครักษ์ และไปยังวัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม และร่วมกันทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

icons

1ก.ค. 57 - ประเมินศูนย์ Peer Center

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) รับการประเมินการดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (PEER Center)

icons

1 ก.ค. 57 - กิจกรรมสวนสนาม

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน