baner baner baner
ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่น

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของวงดนตรีบัวชมพู

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

icons

4 ธ.ค. 57 :กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  

คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการลงนามถวายพระพร ต้นไม้แห่งความดีถวายในหลวง

icons

23 - 25 พ.ย. 57 : เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้น ป.6

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนองครักษ์พัฒนา ณ ค่ายท่าชัยโฮมสเตย์

icons

20 พ.ย. 57 : พิธีถวายราชสดุดี

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการไทยและลูกเสือไทย คณะครูและนักเรียนจึงร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน